Students senate

Senate

Our Best Students

Yelagapuru Rohit Rao 3 sem
Pankaj Kumar Singh 3 sem
Siddiq Attiq 3 sem
Kumar Neeraj 4 sem
Moin Khan 4 sem
Harnath Singh 5 sem
Puja Nigade Sardar 5 sem
Dipak Chaulagain 5 sem
Burusa Chaytania Raj 7 sem
Layla Runa 7 sem
Upadhyay Vikas 7 sem
Yellapu Rajesh Kumar 7 sem
Zeb Alam 8 sem
Badhshah Khan 8 sem
Rana Shamaila Qamar 8 sem
Jajori Saurabh 9 sem
Ansari Nazima 9 sem
Singh Tribhuwan 9 sem